fırtınalı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çok rüzgârlı

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Çok tartışmalı, çekişmeli, gürültülü, karışık

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
fır-tı-na-lı