fırsatçı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Fırsatları iyi değerlendiren, fırsat kollayan kimse

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Duruma göre davranan, içinde bulunduğu şartları değerlendirmeyi bilen kimse, oportünist


Hecelenişi / Hecelemesi;
fır-sat-çı