fırlatma ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Fırlatma işi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Kol ve bacağın vücudun orta çizgisinden türlü yönlere, son eklemine kadar hızla ve gergin olarak uzaklaştırılması

Özelliği / Tipi / Türü; "spor"


Hecelenişi / Hecelemesi;
fır-lat-ma