fırlatabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Fırlatma ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Fırlatmaya gücü yetmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
fır-la-ta-bil-mek