fırlamak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Hızla, birdenbire bulunduğu yerden çıkmak, ayrılmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Yerinden oynayıp ileriye doğru çıkıntı yapmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Fiyatı birdenbire yükselmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
fır-la-mak