fırkata ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

10-15 çift kürekli, hızlı, eski bir savaş gemisi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş"

kelimesinin kökeni; İtalyanca fregata


Hecelenişi / Hecelemesi;
fır-ka-ta