fırfır ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Giysi, perde vb.nin kenarlarına dikilen kırmalı veya büzgülü süs, farba, farbala

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
fır-fır