ne demek?

Giysi, perde vb.nin kenarlarına dikilen kırmalı veya büzgülü süs; farba, farbala

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

fır-fır