fırdöndü ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Biri döndüğünde ötekinin de dönmesini engellemek için uç uca getirilerek serbest bir eksenle bağlanmış çift halka

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Topaç gibi çevrilerek oynanan, tunçtan, altı köşeli bir kumar aracı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir ipe bağlı olarak birden fazla çıpa atıldığında çıpaların karışmaması için tekne zinciri ile parçaların bağlandığı zincir arasına konulan metal araç

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,denizcilik"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Belirli bir görüş veya düşünce sahibi olmayan kimse

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
fır-dön-dü