fırıldakçılık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Fırıldakçının yaptığı iş

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Fırıldakçı olma durumu


Hecelenişi / Hecelemesi;
fı-rıl-dak-çı-lık