fırçalayabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Fırçalama ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Fırçalamaya gücü yetmek

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Fırçalama becerisi bulunmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
fır-ça-la-ya-bil-mek