fırçalamak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Temizlemek veya parlatmak için fırça ile sürtmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Sık ve bataklık ormandan geçmek

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir kimseyi çok azarlamak, fırça çekmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
fır-ça-la-mak