fırçacılık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Fırçacının yaptığı iş

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Fırçacı olma durumu


Hecelenişi / Hecelemesi;
fır-ça-cı-lık