fındıkkabuğu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Fındığın kabuğunun rengini andıran bir tür kahverengi, fındık rengi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bu renkte olan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"


Hecelenişi / Hecelemesi;
fın-dık-ka-bu-ğu