fındık yuvası ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Tombul ellerin dış yüzünde, parmak diplerinde görülen çukurluklar

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
fın-dık yu-va-sı