ne demek?

Herhangi bir yiyecek ekşimek; fışlamak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

nesnesiz ağızlardanFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

fık-ra-mak