fıkdan ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yokluk. "(Yok olma, bulunmama durumu)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça fiḳdān


Hecelenişi / Hecelemesi;
fık-dan