fıkır fıkır kaynamak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

bir şeyden bir yerde çok bulunmak

2. Anlamı (eş anlamlısı):

yerinde duramamak


Hecelenişi / Hecelemesi;
fı-kır fı-kır kay-na-mak