ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Fışkırtılmak işi

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

fış-kır-tıl-ma