fıçı balığı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Fıçıya istif edilmiş balık tuzlaması

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
fı-çı ba-lı-ğı