füzyometre ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Erime ısısını ölçmeye yarayan cihaz

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Fransızca fusiomètre


Hecelenişi / Hecelemesi;
füz-yo-met-re