fütüvvet ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dinî ve mesleki birlik, esnaf teşkilatı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça futuvvet


Hecelenişi / Hecelemesi;
fü-tüv-vet