fütürizm ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gelecekçilik. "(İtalyan şairi Marinetti'nin 1909 yılında yayımladığı bildiri ile ortaya çıkan, yeni hayatı övme, geleneksel edebî kuralları yıkma amacını güden ve Dadacılık, gerçeküstücülük vb. akımlara öncülük etmiş olan edebiyat çığırı)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Fransızca futurisme


Hecelenişi / Hecelemesi;
fü-tü-rizm