ezme boya ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yağ veya başka bir maddeyle ezilerek hamur durumuna getirilmiş boya

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ez-me bo-ya