ezimevi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Tohumların ezilip yağ çıkarıldığı yer

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,halk ağzında, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-zi-me-vi