ezilip büzülmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

güç bir duruma düşüp davranışlarıyla utandığını belli etmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-zi-lip bü-zül-mek