ezik büzük ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ezilmiş ve büzülmüş, eğri büğrü

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat, (birleşik kelime)"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Ezilmiş ve büzülmüş bir biçimde

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-zik bü-zük