ezelî rekabet ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kişi, kurum veya takımlar arasında süregelen çekişme

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-ze-lî re-ka-bet