ne demek?

Özet olarak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

zarf eskimiş

Kökeni;

"Farsça ez + Arapça cumle"

Kullanımı;

"Ezcümle, topraklarımızın altında metruk duran maden hazinelerini az zamanda işleterek milletimizin menfaatine küşade bulundurabilmek de ancak bu usul sayesinde kabildir."

Hecelenişi / Hecelemesi;

ez-cüm-le


Başlıca olarak

Kullanımı;

"Ezcümle, ziyaretler münasip zamanlarda vuku bulmalıdır."