ezberletebilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ezberletme ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Ezberletme becerisi bulunmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
ez-ber-le-te-bil-mek