ezbere yapmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

ezberden yapmak

2. Anlamı (eş anlamlısı):

model veya doğa karşısında durmayarak fikirden tasavvur ve tahayyül suretiyle resim yapmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
ez-be-re yap-mak