ezbere bilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

bir yerin her yanını iyice bilmek

2. Anlamı (eş anlamlısı):

bir şeyin bütün niteliklerini çok iyi öğrenmiş olmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
ez-be-re bil-mek