eyyam efendisi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Eyyam ağası. "(her durum ve zamanda fırsat kollayarak büyüklere yaranan kimse, eyyam reisi)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ey-yam e-fen-di-si