eyvah ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Beklenmedik, kötü, hoşa gitmeyen bir haber veya olay karşısında duyulan acınma, üzülme sözü

Özelliği / Tipi / Türü; "ünlem"

kelimesinin kökeni; Farsça eyvāh


Hecelenişi / Hecelemesi;
ey-vah