ne demek?

Beklenmedik, kötü, hoşa gitmeyen bir haber veya olay karşısında duyulan acınma, üzülme, telaş bildiren söz

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

ünlem

Kökeni;

"Farsça eyvāh"

Kullanımı;

"Eyvah, ne yer ne yâr kaldı!"

Hecelenişi / Hecelemesi;

ey-vah