eyleyebilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Eyleme ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Eyleme becerisi bulunmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
ey-le-ye-bil-mek