ne demek?

Eylemli olma durumu

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

ey-lem-li-lik