eylemden türeme ad ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Fiil köklerinden fiilden isim yapma ekleriyle türetilmiş isim, fiilden türeme isim

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,dil bilgisi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ey-lem-den tü-re-me ad