ne demek?

Bir işin amacına uygun bir biçimde gerçekleştirilebilmesi veya bir durumun daha ileriye götürülebilmesi için yapılan düzenleme

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

ey-lem pla-nı