evrişik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Evirme yoluyla elde edilen "(önerme)": `Her insan güler` önermesinin evrişiği, `her gülen insandır` biçiminde olur

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,mantık"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ev-ri-şik