evre ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir olayda birbiri ardınca görülen, bir işte birbiri ardınca beliren, gelişen değişik durumların her biri, aşama, merhale, mertebe, safha

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ev-re