evrak çantası ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İçinde belge veya dosya bulunan ve taşınabilen, kösele, deri, kumaş vb. yapılan özel kap

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ev-rak çan-ta-sı