evladı ben doğurdum ama gönlünü ben doğurmadım ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`bir kimse evladına emredip birçok şey yaptırır ancak onun gönlüne hükmedemez` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
ev-la-dı ben do-ğur-dum ama gön-lü-nü ben do-ğur-ma-dım