evirtmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Sakkarozu glikoz ve levüloza çevirmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i,kimya"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bakışımlı olarak ters çevirmek

Özelliği / Tipi / Türü; "fizik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-virt-mek