eviç ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Klasik Türk müziğinde bir tür birleşik makam

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,müzik"

kelimesinin kökeni; Arapça evc


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-viç