evcilleştirebilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Evcileştirme ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Evcilleştirme becerisi bulunmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
ev-cil-leş-ti-re-bil-mek