ev sahipliği ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ev sahibi olma durumu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Konukları ağırlama durumu


Hecelenişi / Hecelemesi;
ev sa-hip-li-ği