ettirgen çatı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Geçişsiz fiilleri geçişli fiile dönüştüren, geçişli fiillerde hareketin başkalarına yaptırıldığını gösteren fiiller oluşturan -er-, -ir-, -tir-, -t- eklerinden birinin veya ikisinin üst üste getirilmesi ile kurulan fiil çatısı: içirmek "(iç-ir-)", söylettirmek (söyle-t-tir-), güldürtmek (gül-dür-t-) gibi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,dil bilgisi, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
et-tir-gen ça-tı