ettirebilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ettirme ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Ettirmeye gücü yetmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
et-ti-re-bil-mek