etoburlar ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dişleri et yiyecek biçimde gelişmiş omurgalı memeli hayvanlardan bir takım, etçiller

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hayvan bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-to-bur-lar