etnografik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Etnografya ile ilgili

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

kelimesinin kökeni; Fransızca ethnographique


Hecelenişi / Hecelemesi;
et-nog-ra-fik