etnik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kavimle ilgili, budunsal, kavmî

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,toplum bilimi"

kelimesinin kökeni; Fransızca ethnique

Örnek / Cümle; "Suriye'de birçok etnik grup yaşamaktadır."


Hecelenişi / Hecelemesi;
et-nik